ProfilPS Revision er et mindre revisionsvirksomhed med 30 års erfaring. Indehaver Svend Aggerholm HDR FRR.

Vor motto er at: "Jo bedre det går for vores kunder, des bedre går det for os".
Derfor lægger vi i PS Revision stor vægt på en konstant personlig, men professionel kontakt til vores kunder.

Herigennem får vores kunder og vi selv skabt en tidlid og et samarbejde som er et vigtigt element når der tales om fortrolige pengesager, visioner for fremtiden, investeringer, skatte rådgivning og meget mere.

Vi er altid klar til at give Dem råd og vejledning omkring alt hvad der har med regnskab og bogholderi at gøre. Derfor, hvis De er interesseret i at se hvad vi kan tilbyde Dem personligt og/eller Deres virksomhed, så se under punktet Arbejdsområder.PS Revision er medlem af:

Foreningen Danske Revisorer's LogoSitemap Copyright © 2019 JPC Soft Systems ApS